Presentación

La música nos acompaña a lo largo de nuestras vidas.

La música es un lenguaje universal que no entiende de idiomas sino de emociones y que llega a todas las personas por igual. Es cierto que depende de nuestro estado de ánimo y en ocasiones de nuestra propia sensibilidad el entenderlo

13412250 - DIPLOMA DE TEATRE EN L'EDUCACIÓ: PEDAGOGIA TEATRAL. 3a EDICIÓ

Aquest diploma, únic a escala nacional, es fonamenta en la interrelació dinàmica de les diferents formes expressives i en la necessitat de posar en pràctica els nous corrents que propugnen la unió del pedagog i l'artista dins de l'ensenyament. En aquest sentit, es fonamenta en tres eixos bàsics: la creativitat, la interdisciplinaritat i l'expressió. Mitjançant aquest diploma, l'alumne podrà adquirir una formació especialitzada i actualitzada en l'àmbit de la pedagogia teatral i de l'animació social, i serà capaç de dissenyar, desenvolupar i posar en marxa projectes d'educació teatral aplicada a persones i grups de diferents nivells educatius. Al seu torn, a través del diploma, els participants intercanviaran experiències entre professors i creadors experimentats en teatre en l'educació i dramatització d'Espanya i del Quebec. 
No hay comentarios:

Publicar un comentario